راهنما

موتور جست و جوی املاک سراجو جهت سهولت کاربران در تمامی سایت های املاک مطابق با خواسته کاربران جست و جو کرده و یافتن ملک مورد نظر در سریعترین زمان را ممکن می سازد.

کاربران می توانند در صفحه اصلی سایت بر اساس فیلد های موجود، ملک مورد نیاز خود را جست و جو کرده و در صفحه نتایج با کلیک روی نتیجه مورد نظر به سایت منبع رجوع کرده و تمام جزئیات را مشاهده کند.